Mange har spurt om hvor de kan se bilder av frø. Jeg har ikke funnet særlig mye av slikt på nettet. Derfor lager jeg dette galleriet som jeg kommer til å oppdatere etter hvert som jeg samler frø og sår. I slekter der frøene stort sett er like for de fleste artene, f . eks. Aquilegia,  har jeg bare tatt med én art som eksempel. Håper dette blir til nytte.

Many people have asked for pictures of seeds. I have not found many on the net, so I made this gallery, which I will update as I keep collecting seed
and sowing. For a genus like Aquilegia, where the seeds of the species look very much the same, I have only added one species as an example.Hope this will be useful.

Til bildene / to the gallery