Anemonella thalictroides

Anemonella thalictroides er en skogbunnsplante fra Missouri i USA, der den vokser i bakker og skrenter.  Slekten Anemonella omfatter bare én art, men har flere varianter. Den opprinnelige arten har kvite,  enkle blomster. Men det finnes også varianter med fylte kvite blomster, enkle rosalilla blomster og fylte rosalilla blomster.

 Anemonella har en kompakt vekstform, blir opp til 20 cm høg, og trives best i halvskygge i lett, humusrik jord med god drenering, selv om den også kan stå i en skygget del av fjellhagen. Den enkle, kvite varianten har forholdsvis kort blomstringstid, mens den rosalilla, fylte blomstrer over flere uker på sein vår / forsommer her hos meg. Planten på bildet, Anemonella ’Shoaf’s form’, begynte blomstringa midt i mai og var ennå i blomst da bildet ble tatt 23. juni. I tørre somre kan den gå i hvile, men de små knollene overvintrer og skyter på nytt neste vår.

 Anemonella kan formeres ved deling av større eksemplarer. Men den vokser ganske langsomt, og det tar tid før en plante er stor nok til å deles. Frøformering er også mulig. Frøene bør da såes mens de er helt ferske, og enda er de ikke lette å få til å spire. Anemonella er ikke vanlig i handel i Norge. Men man kan få tak i den i enkelte gartnerier i utlandet, blant annet i Sverige.

Anemonella har overvintret godt hos meg i flere år uten annen dekking enn snø, når vi har hatt snødekke.

 Anemonella hører til i Soleiefamilien (Ranunculaceae) Anemonella betyr liten anemone, og thalictroides henspeiler på at bladene ligner frøstjerneblad (Thalictrum)